Bliver velfærden truet af asylansøgere og flygtninge?

Bliver velfærden truet af asylansøgere og flygtninge?

Bliver velfærden truet af asylansøgere og flygtninge? Finansministeriet har udregnet, at en asylansøger på årsplan koster 221.900 kroner. Prisen dækker kost og ophold på et asylcenter for en såkaldt helårsperson. I finansloven for 2016 har man budgettet med 15.000 asylansøgere. Det medfører en samlet statslig udgift på mere end 2 milliarder kr.

Tallet for asylansøgere de første 5 måneder i 2016 viser dog, at man næppe når op på 15.000 asylansøgere. Ved udgangen af maj havde 3.793 personer søgt om asyl i Danmark.

Hvad koster flygtningene?

I januar 2016 lavede Kommunernes Landsforening (KL) en større beregning af hvad flygtningene koster kommunerne, idet man tog udgangspunkt i et forventet antal nye flygtninge på 17.000, som med familiesammenføring i alt bliver til omkring 34.000 personer. Der skal bruges 429 millioner kr. til flygtningebørn i daginstitutioner, 340 millioner kr. til modtageklasser og 340 millioner kr. på midlertidig indkvartering. Dertil kommer en række andre udgifter, som samlet set bringer udgifterne op på 1,5 milliarder kr. Det er 600 millioner kr. mere end i 2015.

Selv om kommunerne nok ikke underdriver udgifterne og antallet af forventede flygtninge, giver beregningerne i hvert fald et godt overslag over udgiftspresset for kommunerne.

KL og regeringen endte i juni 2016 med en økonomiaftale, der i et vist omfang imødekom kommunernes ønsker om øget tilskud.

Den totale samfundsmæssige udgift til flygtninge og asylansøgere kan dermed opgøres i størrelsesordenen 3-3,5 milliarder kr.

Bliver velfærden truet af asylansøgere og flygtninge?

Lægehjælp til migranter og flygtninge i Grækenland: Kilde: EC – Audiovisual Service / Photo: Robert Atanasovski

Velfærden udhules

Kommunalpolitikere er bange for udviklingen: ”Vi risikerer at udhule velfærden i kommunerne, hvis vi selv skal betale”, siger Jacob Bundsgaard, næstformand i KL og borgmester i Århus. ”Problemet er, at danske borgere kan se frem til færre pædagoger pr. barn i børnehaverne, færre hjemmehjælpere pr. ældre og færre skolelærere pr. elev i klasserne, hvis regningen i 2016 alene skal betales af kommunernes budgetter”. Politiken 10.2. 2016

 Finansminister gider ikke klagesang

”Det piner mig at høre den her klagesang om, hvorvidt det er de syge, de halte eller de etbenede, der skal holde for denne gang. For det er en usaglig måde at gå til det”, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen. Direkte adspurgt om, hvorvidt han er enig i, at de store ekstraudgifter til flygtningehåndteringen i kommunerne i år vil ramme kernevelfærdsområder, svarer han: ”Nej, jeg accepterer ikke, at det vil give ringere velfærd i kommunerne”. I stedet mener ministeren, at kommunerne bør påtage sig deres ansvar for at effektivisere i en situation, hvor hele den offentlige økonomi – også statens og regionernes – er under pres. Berlingske 14. 1. 2016

Et falsk billede

”Jeg synes faktisk det er meget uheldigt, at regeringen – og desværre med det sædvanlige ekko fra socialdemokraterne – stiller modsætningen op på den måde. Som om at én krone til flygtninge nødvendigvis skal tages fra vores velfærd eller fra udsatte danskere. Det er et falsk billede, og det vil grave grøfter mellem os, som vil gøre integrationen sværere. Virkeligheden er jo, at Danmark er et meget rigt land. Vores rigdom er bare mere og mere skævt fordel. Alene sidste år udbetalte de store danske virksomheder 76 mia. kr. i aktieudbytter til deres aktionærer. I relation til det, virker det næsten morsomt, at vi skal bruge tid på at diskutere, om vi kan finde halvanden milliard, som kommunerne siger, at de har ekstra udgifter for i år på grund af de nye flygtninge.” Pelle Dragsted, Enhedslisten, Politiken 12.2. 2016

 Negative konsekvenser

”Hvis flygtningestrømmen fortsætter på det nuværende niveau i flere år, så vil befolkningen blive større, og en større del af befolkningen vil udgøres af ikke-vestlige indvandrere, som erfaringsmæssigt har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil helt sikkert få negative konsekvenser på de offentlige finanser”, siger overvismand og professor i økonomi Michael Svarer. Berlingske 15.1. 2016

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge