Det får flygtninge i støtte under opholdet i Danmark

Det får flygtninge i støtte under opholdet i Danmark

Det får flygtninge i støtte under opholdet i Danmark. Men hvor meget? Midt i 2015 indførte man den nye integrationsydelse, der gives til flygtninge, der har opnået asyl. Det betyder, at enlige uden børn modtager 6010 kr. før skat i integrationsydelse om måneden. Til sammenligning er kontanthjælpen, som flygtninge tidligere kunne modtage, på 10.968 kr. Hvis en flygtning har bestået prøven i Dansk 2 modtager han eller hun desuden et månedligt tillæg på 1517 kr. Integrationsydelsen er i øvrigt 3100 kroner under den tidligere regerings officielle fattigdomsgrænse, men som nu er afskaffet.

Det politiske flertal – bestående af V, DF, LA og C – argumenterede med, at det lave rådighedsbeløb vil give en tilskyndelse til at søge arbejde. Dansk Arbejdsgiverforening var enig og tilføjede: ”men kommunerne er også nødt til at blive bedre til at hjælpe flygtningene på vej, så de sørger for, at der et match mellem flygtninge og arbejdsgiver.”  Kristeligt Dagblad 1.7. 2016

Det får flygtninge i støtte under opholdet i Danmark

EU politikkere i flygtningelejr i Grækenland

Effekten bliver fattigdom

Majbrit Berlau, formand for dansk socialrådgiverforening, mener på baggrund af tidligere undersøgelser, at der ikke er noget, der taler for at flygtninge kommer hurtigere i arbejde, fordi deres overførselsindkomst nedsættes og tilføjer: ”Jeg kan med fuldstændig stensikker stemme forudse, at effekten bliver flere i fattigdom. Det er dyrt for det enkelte menneske, men også for samfundet” Kristeligt Dagblad 12.1. 2016

I kommunerne frygter man, at det bliver vanskeligere at finde boliger, som flygtningene kan betale. En større gruppe vil være i fare for at blive sat ud i deres bolig, fordi de ikke kan betale og det medfører øgede udgifter for kommunerne.

Jeg har visse behov

I begyndelsen af 2016 fik den iranske flygtning Hamid Mukhtari asyl i Danmark. Han får integrationsydelse og fortæller, at han ikke kom til Danmark for at nyde godt af velfærdssystemet. ”Jeg kom, fordi jeg var i fare i mit hjemland Iran og derfor blev nødt til at flygte. Men som menneske har jeg visse behov, der defineres i Maslows behovspyramide. Behov som vand, mad, tøj, luft, sikkerhed, beskæftigelse, social kontakt og sundhed.

Heldigvis lever jeg i sikkerhed i Danmark, og det er fantastisk at leve i et fredeligt samfund. Til gengæld er det svært at få dækket andre behov. Det kræver, at vi som flygtninge tjener en løn, og en månedsløn forudsætter et job. Men det er rigtigt vanskeligt at finde arbejde, når man ikke taler sproget. Vi kender ikke det danske arbejdsmarked og har ikke mange kontakter. Tingene kører i ring. Når mennesker ikke har penge til at få opfyldt de basale behov, så bliver de rastløse og deprimerede, og så er det vanskeligere at lære sproget.”

Knaldhård træning

Når Hamid har betalt husleje, internet og telefon har han 2255 kr. tilbage til mad, tøj transport og andre fornødenheder. Den eneste form for ”luksus” han tillader sig er et kort til knaldhård træning i et fitnesscenter. Kristeligt Dagblad 25. 6. 2016

Om integrationsydelser fortæller Hamid: ”Jeg tror faktisk, at den vil tvinge nogle flygtninge til hurtigt at finde arbejde og lære sproget, selvom det er svært at finde job i Danmark. Men den negative konsekvens er, at en del flygtninge utvivlsomt vil finde illegale jobs, hvor de ikke betaler skat. I sidste ende kan den lave integrationsydelse risikere at øge kriminaliteten i Danmark og forskellen mellem rig og fattig. Jeg kan se, at mange af de flygtninge, jeg kender, føler sig marginaliserede og stigmatiserede på grund af den lave ydelse”, fortæller han, der dog selv har været heldig og få et arbejde hos en pizzabager. Hamid Mukhtari vil arbejde som ufaglært de næste par år, mens han lærer sprog og håber på at få en uddannelse.

 

Læs mere:

Aktuelle satser: Udlændingestyrelsen

www.kristeligt-dagblad.dk/flygtninge

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge