Hvad er Dublin forordningen og hvad betyder den?

Hvad er Dublin forordningen og hvad betyder den?

Hvad er Dublin forordningen og hvad betyder den? Ifølge Dublinforordningen fra 2013 skal en asylansøger søge om asyl i det første EU-land, vedkommende ankommer til. Hvis han eller hun trods det alligevel krydser grænsen til et andet EU-land, vil personen blive returneret til ankomstlandet. Danmark har forbehold på retsområdet og står uden for EU´s fælles asylregler, men vi har via en såkaldt parallelaftale tilsluttet sig forordningen.

Stor tilstrømning

Mange lande er dog i 2015 i stort omfang holdt op med at bruge forordningen på baggrund af den store tilstrømning af især syriske flygtninge. Lande som Grækenland og Italien kan slet ikke klare de mange flygtninge, hvis lande som Tyskland benytter deres ret til at sende asylansøgerne retur.

I september 2015 vedtog EU-ministerrådet ekstraordinært at lave en fordeling af godt 120.000 flygtninge. Danmark står også uden for denne aftale, men indvilgede i at modtage 1.000 ekstra flygtninge. (Se: Aftale og liste over EU-landenes flygtningekvoter)

Hvad er Dublin forordningen

EU flaget: Kilde audiovisual service 2016

 

Kommissionen lægger nyt forslag frem

Senere – ligeledes på grund af den store tilstrømning af flygtninge – har EU-kommissionen i maj 2016 fremlagt et forslag til reform af Dublin-forordningen. Kommissionen foreslår, at man indfører kvoter for, hvor mange flygtninge et EU-land skal modtage. Kvoterne udregnes på baggrund af landets størrelse og bruttonationalprodukt. Hvis antallet af asylansøgere i et medlemsland overstiger kvoten med mere end 50 %, skal nye asylansøgere fordeles rundt til andre EU-lande, der har plads.

Et land kan dog slippe for at modtage disse nye asylansøgere, hvis det betaler et beløb til en særlig oprettet EU-fond. Beløbet foreslås at være 250.000 Euro per flygtning (svarende til 1,9 mio. kr.).

Diskussioner omkring EU’s fælles flygtningepolitik fortsætter. Flere lande – her især Ungarn og Slovakiet – er stærkt utilfredse med indførelsen af kvoter.

Modstander af kvoter

Hidtil har et flertal af folketingets partier været modstandere af et kvotesystem, der pålægger Danmark at modtage et vist antal flygtninge. Men hvis EU vedtager reformen af Dublinforordningen, skal Danmark sige ja til de nye tiltag, ellers risikerer vi, at komme til at stå helt uden for Dublin-forordningen. Flere politiske kommentatorer og politikere har udtrykt frygt for, at hvis Danmark ender med at komme til at stå uden for Dublin-forordningen, så vil landet komme til at fungere som en flygtningemagnet. Idet asylansøgere ikke risikerer at blive sent tilbage til et andet EU-land.

Andre politikere, som f.eks. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, har argumenteret for, at Danmark skal forlade Dublin-forordningen, for til gengæld at skærpe grænsekontrollen og have mulighed for at afvise flygtninge f.eks. direkte ved den dansk tyske grænse.

Læs mere:

Udlændingestyrelsen

Wikipedia

Dublinforodningen 604/2013

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge