Den danske smykkelov blev diskuteret nationalt og internationalt

Den danske smykkelov blev diskuteret nationalt og internationalt

Den danske smykkelov har givet anledning til debat om hvorvidt flygtninge selv skal bidrage til opholdet i Danmark. Er Danmark et asylparadis med et tag-selv-bord af sociale ydelser for afrikanske emigranter og eventyrere, der kommer fra vilkår og lande, hvor de i virkeligheden ikke er specielt forfulgt. I Dansk Folkepartis Ungdom mener man noget i den stil: ”Kommer man til Danmark efter at have krydset 7 lande, er man ikke flygtning, så er man velfærdsturist. Hvis man virkelig kun har interesse i at få fred, så vil man jo bare flygte til nabolandene. I stedet betaler disse såkaldte ”flygtninge” menneskesmuglere der kan hjælpe dem op til Danmark, for at nyde godt af vores velfærdsydelser.”

Eller er Danmark et land, der efterhånden har fået verdens hårdeste asylpolitik, med dårligere sociale ydelser og strengere kontrol. Hvor højrefløjen i Danmark, ifølge Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen: ”Reagerer på en verdenshistorisk flygtningekrise – desværre bakket op af Socialdemokraterne et langt stykke hen ad vejen – ved at gøre alt, hvad de overhovedet kan for at undgå, at flygtningene søger beskyttelse her hos os”.

Eller ligger sandheden et sted i midten?

Antal asylansøgere

Danmark ligger i midten af EU landene, når det drejer sig om hvor mange flygtninge vi tager i forhold til indbyggertallet. I 2015 er tallet for Danmark 3,7 flygtning per 1000 indbyggere. Vi ligger langt under Sverige med 16,6. Noget under Tyskland med 5,8, men en del bedre end Frankrig, 1,1 og Storbritannien, 0,6.

 Behandlingstid for ansøgere

Danmark har traditionelt haft en relativ kort behandlingstid for asylansøgere. Frem til 2015 var den i gennemsnit et år, men i slutningen af 2015 ansattes et stort antal nye medarbejdere, og i 2016 ventes svarfristen i en asylsag ned på 7 måneder. I de fleste andre lande, især de lande som har taget mange flygtninge, er ventetiderne vokset eksplosivt i 2015 på grund af den store tilstrømning. Til gengæld har flygtninge, der blot får tildelt midlertidig beskyttelse, ikke ret til familiesammenføring før efter tre år i Danmark.

 Udbetaling

Det er meget vanskeligt at sammenligne, hvad der bliver udbetalt til asylansøgere i de europæiske lande, der er et væld af forskellige typer af tillæg. Men en asylansøger modtager i grundydelse i Danmark 49,32 kr. pr. dag svarende til ca. 1480 kr. om måneden (lidt lavere hvis man har sin ægtefælle med). Dertil kan komme tillæg for børn, tillæg for aktivering og undervisning m.fl. I de fleste andre lande, med undtagelse af Tyskland, er grundydelsen nogle hundrede kroner højere.

Smykkeloven

Flygtninges værdier, smykker og lignende kan beslaglægges i Danmark. En forordning, den såkaldte smykkelov, der blev vedtaget i januar 2016, og vakte stor opmærksomhed i resten af Europa, hvor tilsvarende lovgivning ikke findes.

Den danske smykkelov

Den danske smykkelov blev diskuteret nationalt og internationalt

 Sundhed

I Danmark gives kun nødvendig og/eller smertelindrende behandling til voksne, mens flygtningebørn får samme behandling som danske børn. I Norge og Sverige er sundhedsbehandling og tandpleje en del mere omfattende. Det samme gælder for Storbritannien, mens Tyskland og en række andre europæiske lande ligger nogenlunde på linje med Danmark. Balkanlandene ligger formentlig langt under i standard.

Hvor mange får asyl?

I Danmark for 81 % af asylansøgerne tilkendt asyl. Procentsatserne er lavere i de fleste andre europæiske lande, herunder også Sverige og Tyskland. Gennemsnittet for EU er 52 %. Mens lande som Ungarn og Polen godkender mindre end 20 % asylansøgningerne. Men det er vanskeligt at sammenligne for sammensætningen af asylansøgere er forskellig. Lande som Tyskland, Italien og Frankrig og Grækenland modtager således mange flere afrikanske migranter, der oftest ikke er berettiget til asyl. I alt har de 28 EU-lande givet asylstatus til flere end 330.000 asylansøgere i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at der ankom i alt 1,25 millioner asylansøgere til EU. Det er mere end dobbelt så mange som året før.

Konklusionen?

Det er ikke helt let at drage en entydig konklusion ud fra tallene, dels fordi de ikke altid er helt sammenlignelige og dels fordi landene vægter forskellige forhold forskelligt.

”Internationalt er grunddiskursen, at Danmark ikke er et flygtningevenligt land – et land, der gerne vil holde flygtninge ude. Men det image, vi har fået, er dårligere, end tallene viser. Sagen er, at debatten om flygtninge er meget patosbelagt, og det gør det svært at komme igennem med de statistiske argumenter”, udtaler Lektor i national branding på CBS Mads Mordhorst (Politiken 19.9. 2015)

Forskningschef hos SFI Torben Tranæs fortsætter: ”Selv om Danmark har strammet op på reglerne for asylansøgere, er Danmark stadig et land med gode vilkår. Men proportionerne går hurtigt tabt, fordi vi i diskussionen ikke har niveauerne for ydelser og vilkår med. Det er altid dårligt, hvis der skal træffes beslutninger på et grundlag og en debat, der ikke er korrekt”.

Men regeringen og dens støttepartier strammer til stadighed op: ”Vi skal ikke være et land, der adskiller os fra de andre lande på ydelsesniveau. Vi er gået til valg på at mindske tilstrømningen, og der vil løbende blive ændret på reglerne. Og det vil ikke blive til det lempeligere”, siger Udlændingeminister Inger Støjberg. Inger Støjberg har i september 2015 for at understrege regeringens holdning og for at sende et klart signal til mulige flygtninge i Mellemøsten, indrykket annoncer i et dagblad i Libanon

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge