Danmark og Dublin forordningen

Danmark og Dublin forordningen

Spørgsmål til Dublin forordningen :

  1. Hvilke fordele og ulemper er der for Danmark ved at stå uden for Dublin-forordningen?
  2. Er der et dilemma for Danmark i relation til EU-kvoter i Dublin-forordningen?
  3. Hvorfor er der lande, der vil være utilfredse med indførelse af kvoter?
  4. Er der partier, der går ind for at Danmark skal tage flere flygtninge, og i givet fald hvorfor?
dublin forordningen

Danmark står uden for Dublin forordningen

Læs mere:

www.ruleoflaw.dk/reform-af-dublin-forordningen-og-mulige-konsekvenser-for-danmark/

https://da.wikipedia.org/wiki/Dublin-forordningen

www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge