Hvor kommer migranter og flygtninge fra?

Hvor kommer migranter og flygtninge fra?

Hvor kommer migranter og flygtninge fra? Opgaven er at finde ud, hvad der er objektivt i debatten

  1. Fra hvilke to ikke vestlige lande kom der i 2015 flest indvandrere og hvorfor? Giv en forklaring.
  2. Fra hvilke to vestlige lande kom der i 2015 flest indvandrere og hvorfor? Giv en forklaring.
  3. Er der et mønster i, hvor indvandrere og deres efterkommere bosætter sig? I givet fald hvad er så årsagen?

Brug statistik fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Hvor kommer migranter og flygtninge fra?

Flygtningelejr tæt på landsbyen Idomeni i Nordgrækenland: Kilde: EC – Audiovisual Service / Photo: Sakis Mitrolidis

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge