Dilemmaspil om integration af flygtninge

Dilemmaspil om integration af flygtninge

Integration af Flygtningen står højt på regeringens dagsorden. Dilemmaspil om integration af flygtninge er en måde at sætte sig ind i beslutningstagerne vilkår, når det handler om integration.

For et par år siden købte statens ejendomsfirma Freja det gamle kysthospital. Nu ønsker Udlændingestyrelsen at benytte ejendommen som asylcenter med 350 flygtninge. I henhold til udlændingeloven behøver staten ikke at spørge kommunen om lov. Men af hensyn til det fremtidige samarbejde vil man gerne have et høringssvar fra kommunen, før man tager endelig stilling.

Borgmesteren beder kommunaldirektøren om at udarbejde et høringssvar, som kommunalbestyrelsen kan vedtage.

Kort efter er der et læserbrev i avisen, hvor en gruppe borgere stiller sig meget kritiske over for et muligt nyt asylcenter. Der opstår herefter en livlig debat i byen. Organisationen ”Venligboerne” arrangerer en demonstration foran rådhuset, hvor man kræver, at der tages godt imod flygtningene. ”Vi elsker alle farver!”, står der på et banner. På den anden side af torvet samler en gruppe unge sig. De er medlemmer af den tværpolitiske gruppe: ”Fri Dansk Ungdomsdebat”. Fra dem lyder der spredte råb som: ”Bevar dansk kultur, drop asylcentret”.

En Facebook-gruppe med titlen ”Nej til asylcenter på Kysthospitalet” får lynhurtigt 4.000 tilhængere.

Debatten når nu også langt ind i de politiske partier, og der tegner sig et stormende møde i kommunalbestyrelsen om et par dage.

Kommunalbestyrelsen har 31 medlemmer:

En flertals gruppe på 18 mdl.: Venstre (12 incl. borgmesterposten), Det Radikale Venstre (1), Det Konservative Folkeparti (1), Liberal Alliance (1), Dansk Folkeparti (3)

En mindretalsgruppe på 13 mdl.: Socialdemokraterne (9), Socialistisk Folkeparti (2), Enhedslisten (2)

På kommunalbestyrelsesmødet er borgmesteren ordstyrer. Der er normal taletidsbegrænsning på 2 minutter.

Forinden er der gruppemøder. Nogle partier har fælles gruppemøder

Aintegration af flygtninge

António Guterres, FN Højkommissær for Flygtninge er kritisk overfor EU´s håndtering af flygtninge.Kilde: EC – Audiovisual Service / Photo: Lieven Creemers

Høringssvar vedr. asylcenter i Rosborg Kommune

Udlændinge-, Integrations – og Boligministeriet har i brev af 18. august 2016 oplyst, at Udlændingestyrelsen ønsker at gøre brug af ejendommen Kysthospitalet, Strandvej 4, Rosborg til asylindkvartering, og anmoder i den forbindelse Kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

Kommunalbestyrelsen har drøftet henvendelsen fra ministeriet på kommunalbestyrelsens møde d. 31. august 2016.

Kommunalbestyrelsen i Rosborg tager til efterretning, at Udlændingestyrelsen ønsker at etablere asylcenter i kommunen.

Det forudsættes, at Rosborg Kommune bliver holdt skadesløs for alle udgifter til driften af asylcentret.

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at samspillet mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors, der kommer til at drive centret, og resten af byen og byens borgere bliver så godt som muligt, og at centret inviterer borgerne til en proaktiv dialog i tæt samarbejde med kommunen.

Med venlig hilsen på Kommunalbestyrelsens vegne

Anton Bondesen

Borgmester

Grupperne

1.

I er partierne Venstre, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. I skal forberede jeres indsats på Kommunalbestyrelsesmødet. Jeres holdning er, at man ikke kan eller skal gøre noget ved Udlændingestyrelsens planer om et asylcenter. Den slags ligger helt fast i Udlændingelovens § 37f. Hvad skulle protester dog nytte? Man vil forsvare kommunaldirektørens forslag til høringssvar og opfordre til ro og besindighed. Holdningen er, at det er bedre at lægge låg på debatten, og at man må se på de positive sider af sagen. Kommunen får ingen udgifter.

I mener i øvrigt, at det er helt afgørende at kommunen står sig godt med staten, når det gælder de snarlige forhandlinger om den nye motorvej og i en kommende sag omkring oprettelse af en naturpark. Derfor skal der ikke laves politisk uro. Det vil være højst uklogt.

Forbered argumenter om hvorfor, man skal vedtage kommunaldirektørens høringssvar. I skal vælge en borgmester, der er ordstyrer på kommunalbestyrelsesmødet.

2.

I er Dansk Folkeparti. I er stærke modstandere af, at der oprettes et asylcenter i byen. I skal forberede jeres indlæg på Kommunalbestyrelsesmødet. I frygter, at de mange udlændinge vil præge bybilledet negativt. I har erfaret, at kriminaliteten vil stige. Der kommer flere butikstyverier, og man har i andre byer med asylcentre oplevet voldtægter. Byens handel vil lide, det vil koste skatte indtægter. Turister vil ikke komme i så stort antal fremover. I mener, at kommunalbestyrelsen skal protestere og lave et høringssvar, der i utvetydige vendinger afviser, at der etableres et asylcenter.

Forbered et kort høringssvar og nogle argumenter I kan føre frem på kommunalbestyrelsesmødet.

3.

I er Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. I skal forberede jeres indsats på kommunalbestyrelsesmødet. I er ikke jubellykkelige over, at der kommer et asylcenter, men mener, at man omstændighederne taget i betragtning skal acceptere. Det skal dog kædes sammen med et krav om, at Udlændingestyrelsen udsteder en økonomisk garanti således, at kommunen under ingen omstændigheder kommer til at få udgifter. I ved godt, at der ikke er politisk flertal på Christianborg for at overkompensere for asylcentre, men I vil gerne bruge lejligheden til en klar politisk markering.

Forbered et kort høringssvar og nogle argumenter, I kan føre frem på kommunalbestyrelsesmødet

4.

I er Enhedslisten. I skal forberede jeres indsats på Kommunalbestyrelsesmødet. Mange af jeres medlemmer er aktive i organisationen Venligboerne. Et medlemsmøde i Enhedslisten har netop pålagt byrådsmedlemmerne, at de skal gøre en kraftig markering imod, hvad man opfatter som racistiske stemninger i byen. I mener, at især folk i Dansk Folkeparti og deres ungdommelige medlemmer er med til at opgejle en hadsk stemning imod uskyldige flygtninge. I vil derfor gerne have et høringssvar, der klart er positivt overfor byens nye gæster. I vil også gerne have, at der bruges ekstra penge til gavn for asylansøgerne, der ellers hver kun får 49 kr. pr dag.

Forbered et kort høringssvar og nogle argumenter, I kan føre frem på kommunalbestyrelsesmødet.

Hvis debatten i kommunalbestyrelsen viser, at jeres forlag ikke kan vedtages vil I være tilbøjelige til at godkende et neutralt høringssvar.

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge