Lærervejledning til undervisning i migration- og flygtningetemaer

Lærervejledning

Denne lærervejledning er målrettet forskellige artikler og opgaver på www.eumigrationflygtning.dk, der kan anvendes på alle tre niveauer i samfundsfag, historie og dansk. Artikler og opgaver egner sig til at illustrere, hvorledes danske forhold i komplekse former påvirker europæiske og internationale forhold, når det handler om udlændingepolitik.

Især når det gælder flygtninge- og udlændinge politik, går bølgerne højt i diskussionerne også blandt eleverne på STX og andre ungdomsuddannelser. Samfundsfag er et holdningsfag, hvor standpunkterne ved anvendelse af undervisningsindholdet kan kvalificere debatten blandt eleverne på et solidt og bredt fagligt grundlag.

www.eumigrantflygtning.dk tilbyder forskellige artikler og opgaver, der kan kvalificere elevernes argumenter:

  • Årsagssammenhænge, der ligger bag den nuværende flygtninge- og migrantkrise
  • Grundig indsigt i statistikken bag krisen
  • Overblik over det politiske landskab, når det  bl.a. formidles af ungdomspolitikere på video

Opgaver, quiz og spil

Når eleverne arbejder med problemstillingerne omkring flygtninge- og migrantsituationen giver det oplagte muligheder for at afdække både styrker og svagheder i EU-konstruktionen, modsætningerne landene imellem og de nationale politiske brydninger.

Der lægges med materialet op til selvstændig elevaktivitet i form af opgaver, quiz og forskellige spil.

Tekster og opgaver

Artikler og opgaver indeholder en række korte tekster, med fokus på generelle, men afgørende forhold. I tilknytning til teksterne, er der links til uddybende indhold og relevante kilder. I forlængelse af artiklerne ligger en række opgaver, som giver eleverne kompetencer i vurdering af relevante spørgsmål om migration og flygtningespørgsmål.

Dilemmaspil

Formålet med spillet er, at eleverne får afprøvet forskellige politiske synspunkter i relation til overordnede idealer. Skal menneskerettigheder og humanitær indsats vige for lokale materielle interesser, eller skal opretholdelse af idealer netop betyde, at lokalsamfundet må yde ekstraordinære ofre?

Der lægges op til et vist konkurrenceelement i spillet, hvor hver enkelt politisk gruppering gerne vil løbe af med sejren. Fremdriften sikres ved, at det skal ende med afstemning og der er et vist tidspres.

Underviseren kan om nødvendigt påtage sig rollen som kommunaldirektør, der giver upartiske råd til borgmester og kommunalbestyrelse om regler for kommunalbestyrelsesmøde, eller andre tekniske spørgsmål eleverne/grupper måtte have.

 

Videoer

lærervejledning

Freja fra Radikal ungdom

Der er fremstillet korte videoer med repræsentanter fra alle politiske ungdomsorganisationer. Videoer er skåret skarpt til, således at synspunkterne fremstår klarere. Videoerne kan både bruges som baggrundsmateriale, eller anvendes i forbindelse med et par opgaver, som eleverne kan løse. Alle de medvirkende ungdomspolitikere har fået stillet de samme spørgsmål.

Links til andre relevante materialer

 EMU-portalen,

UNHCR oplevelsesportal,

Folketinget: EU I Undervisningen,

 Om afrikansk migration, film, undervisningsmaterialer, lærervejledning, m.m. SPOR MEDIA

DR TV:  Har EU fundet det rigtige svar på krisen?

DR TV: Årsagerne bag flygtningestrømmene og vejen til Europa

DR TV :Typer af flygtninge og fattigdomsmigranter

Globalis: FN statistiksite med kort og tal på verdensplan

Links til andre quiz og spil

Dagbladet Metro Express quiz om flygtninge:

DR Ultra interaktivt spil om flygtninges flugt

 

 

 

 

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge