Spil migration og flygtninge. Gæt et parti

Spil migration og flygtninge. Gæt et parti

Migration og flygtninge er et spil, hvor I skal gætte hvilke udsagn der hører til bestemte partier. Der dannes 2 hold á 3 deltagere: Rødt-hold og blåt-hold. I er nu klar til et Spil migration og flygtninge. Gæt et parti

Hvert hold tildeles 10 spillekort – Kortene blandes. (print de 10 tekster blå og rød. Klip ud og brug dem som kort).

Rødt-hold trækker et kort fra sin bunke og læser det op. Blåt-hold gætter på hvilket parti, der kan tænkes at stå bag indholdet på kortet. Gættes der rigtigt, får Blåt-hold 1 point, gættes der forkert går pointet til Rødt-hold.

I næste runde trækker blåt-hold et kort og læser op, og således fortsætter spillet, til hvert hold har oplæst sine 10 kort.

Vinderen er det hold med flest point.

10 stk. Rød kort

1.

”Først og fremmest skal vi investere massivt i nødhjælp. Mad, medicin, tæpper og rent drikkevand er forholdsvist billigt. Vi skal med skibe, lastbiler og flyvevåbnets transportfly sende nødhjælp til de mest udsatte flygtningekoncentrationer. Det vil blive dyrt. Men det vil være billigere end venstrefløjens løsning med, at bruge milliarder på kontrol og behandling af asylansøgere, og efterfølgende integration af mennesker der er generelt set er dyre at integrere. Endvidere vil det være billigere end højrefløjens løsning med stigende udgifter til at opretholde et Fort Europa”

Obs! læses ikke. Svaret: Alternativet ved Alexander With, folketingskandidat, på partiets website

2.

”Hvis EU’s flygtningeaftale med Tyrkiet skal leve op til sit formål om en massiv tilbagesendelse af flygtninge, så kræver det både, at EU lukker øjnene for menneskerettighedskrænkelserne i Tyrkiet samt at en retssikkerhedsmæssig forsvarlig asylsagsbehandling erstattes af standretter, hvor menneskæbner afgøres med et fingerknips. Det er derfor helt berettiget, at Amnesty International kalder flygtninge-aftalen mellem EU og Tyrkiet for ”et historisk slag mod menneskerettighederne”.

Obs! læses ikke. Svaret: Enhedslisten, ved Søren Søndergaard, mf, på partiets website 19.3. 2016

3.

“Det er afgørende for os, at mennesker på flugt bliver behandlet ordentligt, uanset hvilket land de kommer til i Europa. Vi skal aldrig ud i et kapløb mod bunden om at behandle asylansøgere dårligst. Det handler om mennesker. Ensartede regler og metoder ville betyde meget for mennesker på flugt. Derfor skal EU gøre meget mere for at håndhæve de fælles standarder om ordentlig behandling af asylansøgere, også hvis det betyder økonomisk og praktisk hjælp til lande som Grækenland og Italien. Stod det til os alene, ville vi gerne have Danmark mere med i den europæiske asylpolitik.”

Obs! læses ikke. Svaret: Det Radikale Venstre, Lone Loklindt, fhv. mf, Altinget website

4.

“Vi vil lade 10.000 kristne komme til Danmark. De kristne er blevet en lus mellem Assads magtambitioner og shia- og sunnimuslimer, som bliver angrebet, uanset om de stiller sig til den ene eller anden side. Vi er ikke angste for at nævne de kristne, selvom vi ved, at vi vil blive skudt i skoen, at vi gør forskel på mennesker”.

Obs! læses ikke. Svaret: Kristendemokraterne, Stig Grenov, partiformand, Berlingske, 28.5. 2015

5.

”Konklusionen er, at EU ikke har været en del af løsningen på flygtninge- og migrantkrisen. EU har været en del af problemet. Der er kun kommet svar på borgernes udfordringer, når landene selv har taget initiativer. Som statsministeren tidligere har sagt: ”Vi skal passe på Danmark”. Mit svar er, at det gør vi ved grænsekontrol, afvisning af folk der kommer fra sikre lande for at søge asyl, kun midlertidigt ophold til dem, der hjælpes her – og en effektiv repatriering, når der er mulighed for igen at vende tilbage til enten hjemland eller nærområde. Vi må ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at det hele bliver løst i EU-regi, for så kommer vi til at vente meget, meget længe. Så mens der snakkes i EU – Så lad os handle!”

Obs! læses ikke. Svaret: Kristian Thulesen Dahl, mf, 7.3. 2016. Partiets website

6.

”Danmark suspenderer sin deltagelse i FN’s flygtningekonvention og europæiske regler om samme i to år I den to-årige suspensionsperiode, foreslår vi, at det ikke vil være muligt at søge asyl i Danmark. Man vil af den grund skulle afvise flygtninge ved grænsen til Danmark. Vi foreslår, at Danmark i suspensionsperioden opjusterer antallet af kvoteflygtninge fra FN’s flygtningelejre til. 4.000 om året.”

Obs! læses ikke. Svaret: Liberal Alliance, udspil til omlægning af flygtningeindsatsen, partiets website

7

”EU omtales ofte som et Fort Europa med høje mure og lukkede porte. En betegnelse som giver god mening, når man ser på EU’s flygtninge og indvandrerpolitik. Ved hjælp af bevæbnede både, kamphelikoptere, en flåde af overvågningsfly med ultra følsomme kameraer, radarer samt satellitter og moderne langdistanceovervågning forsøger EU’s grænseagentur FRONTEX hver dag at holde uvelkomne flygtninge og indvandrere ude af den Europæiske Union. Mange flygter som en konsekvens af EU’s egen landbrugs- og fiskeripolitik, der er med til at underminere mange menneskers levebrød og fastholde dem i fattigdom.”

Obs! læses ikke. Svaret: Folkebevægelsen mod EU, organisationens website

8.

”Sagen er, at flygtningekrisen ikke løses ved at genindføre interne grænser. Det letter kun presset midlertidigt. Krisen løses ved en afslutning af borgerkrigen i Syrien, kombineret med massiv hjælp i Syriens nærområder, etablering af faste aftaler med landene i blandt andet Nordafrika om tilbage sendelse af økonomiske migranter og skærpelse af straffen for brud på indrejseforbud. Og ikke mindst: En effektiv kontrol med EU’s ydre grænser – eventuelt ved at flytte Schengen-grænsen nordpå.”

Obs! læses ikke. Svaret: Det Konservative Folkeparti, Bendt Bendtsen, 2. 3. 2016, på hans egen website

9.

”Det er da et dilemma, at alle de penge, vi gerne vil bruge på at hjælpe verdens fattigste lande, bruger vi nu på opholdsudgifter for folk, der har søgt asyl i Danmark. Det må anspore til, at vi får strammet op og tilstrømningen af asylansøgere under kontrol. Så kan vi lettere bruge vores udviklingsbistand ude omkring i verden frem for i egne asylcentre. Selvom over fire milliarder af udviklingsbistanden bruges inden for landets grænser, er det ikke en model, den nuværende regering har opfundet”.

Obs! læses ikke. Svaret: Venstre, Lars Løkke Rasmussen, statsminister, 27. 11. 2015, Dagens

10.

”Betingelsen for denne unikke samfundsmodel er imidlertid, at der er flere, som bidrager end som modtager. Det balancerer vi ikke engang i dag – hvor for mange står uden for et aktivt arbejdsliv – hvis vi skal oprette et velfærdssamfund af den nuværende høje kvalitet. Hvis du så kombinerer det med regeringens minusvækst og de mange nyankomne flygtninge, hvoraf en del forhåbentlig kommer i arbejde – men hvor vi ved, at det er svært at få alle i arbejde – så er der simpelthen for stor en udfordring rent finansielt. Den anden del er, at det nordiske velfærdssamfund også bygger på en høj grad af tillid og samhørighed samt at vi kan tale med og kender hinanden. Der må man være ærlig og sige, at en stor tilgang af udlændinge mange steder har resulteret i parallelsamfund.”

Obs! læses ikke. Svaret: Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, mf, 21.1. 2016, Information

10 stk. blå kort

1.

”Sidste år (2015) fik Danmark 21.000 asylansøgere, jeg mener godt vi kunne have klaret 10.000 flere. Jeg er en pragmatisk politiker. Det kan godt være, vi ikke kan blive enige om antallet, og at vi skal give os på det, men hvis vi så kan blive enige om at have verdens bedste integrationspolitik, så kan det være, vi kan nå hinanden.Men lige nu er jeg mere optaget af, hvordan vi rent faktisk løser flygtningekrisen. Hvordan vi tager politisk lederskab i EU, samarbejder med vores nabolande og støtter regionen dernede.”

Obs! læses ikke. Svaret: Alternativet, ved Uffe Elbæk, mf, i Jyllands-Posten 25.0. 2016

2.

”Netop flygtningespørgsmålet – det største uløste problem på EU’s dagsorden nu og i den overskuelige fremtid – er faktisk et glimrende eksempel på, at vores Europa-politik ikke er nationalt selvtilstrækkelig. Vi har nemlig foreslået, at Danmark skal meddele de andre lande, at vi vil tage vores del af de mange asylansøgere i EU baseret på en fordelingsnøgle, som tager hensyn til landenes størrelse, økonomiske formåen og antallet af tilkomne asylansøgere. Fordi det er det eneste retfærdige og holdbare princip, hvis det ikke alene skal være geografisk beliggenhed, der bestemmer fordelingen af de flygtninge, som er et fælles ansvar.”

Obs! læses ikke. Svaret: Enhedslisten ved Pernille Skipper, mf, og Søren Søndergaard, mf, Information 29.12. 2015

3.

”Vi mener, at grænseoverskridende udfordringer løses bedst i et stærkt, forpligtende internationalt samarbejde. Vi har ingen mulighed for selv at løse flygtningekrisen eller klimaudfordringer. Men sammen i EU kan vi gøre en forskel. Vi er klar til at give mere magt til EU, hvor det giver mening – og mindre magt, hvor beslutningerne ligger bedst hos medlemsstaterne. Når EU står sammen, taler vi med stor vægt på den internationale scene og kan løse massive udfordringer som den nuværende flygtningekrise.”

Obs! læses ikke. Svaret: Det Radikale Venstre, Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU, og Morten Helveg Petersen, europaparlamentsmedlem, fra partiets website

4.

”Venstres svigt i forhold til netop kristne flygtninge overrasker desværre ikke os. Og vi står fast på vores forslag! Fordi kristne er nemme at integrere i et land som Danmark, hvor vores kultur i høj grad hviler på kristelige værdier. Fordi kristne syrere som hovedregel er veluddannede og meget parate til at tage et arbejde, så de kan klare sig selv uden hjælp fra det offentlige. Fordi Danmark så kan sige til resten af EU, at vi har gjort vores medmenneskelige pligt.”

Obs! læses ikke. Svaret: Kristendemokraterne, Facebook, 24.4. 2015

5.

”Vi kommer ikke til at lave lovgivning i Folketinget, der adresserer en bestemt religion. Men den lovgivning vi ønsker vil sikre, at der kommer markant færre, hvis stort set ingen asylansøgere til Danmark. Langt hovedparten af de asylansøgere er fra muslimske lande. Hvis man gennemfører en sådan politik, som er neutral i sin udformning, så er det klart, at det vil have størst konsekvenser for den muslimske indvandring.”

Obs! læses ikke. Svaret: Kristian Thulesen Dahl, mf, Information 10. 8. 2016

6.

”Velkommen til udlændinge der kan bidrage. En vigtig del af løsningen er at få flere kvalificerede udlændinge til Danmark. Vi har imidlertid ikke råd til at betale for folk, der ikke kan forsørge sig selv. Derfor ønsker vi en enkel, ubureaukratisk og fair model, som på den ene side sikrer, at vi ikke ender som socialkontor for hele verden, og på den anden side sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.”

Obs! læses ikke. Svaret: Liberal Alliance, udspil til en ny udlændingepolitik, partiets website

7.

”EU har bevist sit hykleri og manglende værd i den aktuelle flygtningekrise. … Det er et eksempel på, at EU ikke fungerer. At EU skulle være et solidarisk projekt, tror jeg ikke, at der efterhånden er nogen, der tror på længere.Der er ikke tvivl om, at der er brug for europæisk samarbejde, når det kommer til flygtningeområdet. Men vi må bare erkende, at EU ikke er den rigtige ramme. Det fungerer ikke, når EU prøver.”

Obs! læses ikke. Svaret: Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari, mep, Jyllands-Posten 12.3. 2016

8.

”Vi vil gerne hjælpe, men vi vil gerne kunne styre, hvem der er i landet. Jeg mener derfor, at vi må gøre op med den del af flygtningekonventionen, som favoriserer de risikovillige flygtninge og dem, der har råd til en menneskesmugler. I stedet skal man møde op i en flygtningelejr i sit nærområde, hvis man vil søge asyl. Det skal ikke give noget at møde op i Danmark. Det bør ikke være en vej til at få hjælp foran de mennesker, som sidder i flygtningelejre med større behov – tværtimod. I Danmark skal vi så forpligte os til at tage et fast antal fra flygtningelejrene. Det skal være et antal, vi kan håndtere, som for eksempel 5.000 om året.”

Obs! læses ikke. Svaret: Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, 26. 1. 2016, Ræson

9.

”Nej. Vi vil ikke tage smykker fra folk, for smykker har i deres natur affektionsværdi. Så kan vi komme med en lang, formentlig kedelig og meget, meget teoretisk situation, hvor vi kan opregne groteske eksempler, hvor loven alligevel åbner mulighed for det. Ja, hvis det er et smykke, som er en handelsvare. Ikke et smykke, der er personlig ejendom. Det er en grotesk diskussion, og jeg synes, den er uanstændig”

Obs! læses ikke. Svaret: Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, mf, indlæg i Folketinget, refereret af DR 26. 1. 2016

10.

”Pligt og ret skal følges ad. Det er den centrale forudsætning for at få integrationen til at fungere. Det er fundamentalt i Danmark, at vi stiller krav om, at man skal bidrage til samfundet. Alle skal yde det, de kan. Flygtninge skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og lære sproget. Derfor har vi foreslået nye krav, der betyder, at asylansøgere skal i job og lære dansk. Hvis ikke de kommer i ordinært arbejde, skal de senest efter tre måneder bidrage i f.eks. nyttejob, ellers kan de trækkes i ydelsen.”

Obs! Svaret læses ikke. Svaret: Socialdemokraterne, partiets website om aktuel politik

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge