Skal asylansøgere arbejde mens de er i Danmark?

Skal asylansøgere arbejde mens de er i Danmark?

Skal asylansøgere arbejde mens de er i Danmark? Det er et af de store spørgsmål i flygtningedebatten. Ud fra de foreliggende oplysninger skal I tage kvalificeret stilling til nedenstående problemstilling:

Asylansøgere må først få lønnet arbejde efter 6 måneder. Skal det laves om, så der går kortere tid og flere kan komme i arbejde hurtigere?

De eksisterende regler kan læses her.

Argumenter for

Det vil fremme integrationen af asylansøgerne. Det vil blive billigere for statskassen, hvis asylansøgere kan forsørge sig selv. Danmark får et større arbejdsudbud. Det er bedre for den enkelte asylansøger at have meningsfuld beskæftigelse. Flere partier i Folketinget stiller sig positivt overfor at give asylansøgere tidligere ret til arbejde.

asylansøgere arbejde

Professionel træning af arbejdsledige. Skal flygtninge også have chancen.?

Argumenter imod

Så længe det ikke er afklaret om en asylansøgere skal have opholdstilladelse, er det ikke hensigtsmæssigt, at de får arbejde, bliver integrerede eller øger deres tilknytningsforhold til Danmark. Forskere peger på, at meget få asylansøgere vil kunne ansættes på ordinære vilkår. Sprog-, kultur- og sundhedsmæssige problemer er ofte en forhindring, samtidig har mange asylansøgere store psykiske problemer efter deres oplevelser. Det kan blive dyrt for samfundet at få asylansøgere i arbejde. Hvis Danmark giver asylansøgere bedre muligheder for beskæftigelse end andre lande, vil det gøre Danmark til en flygtninge-magnet. Flere store partier i Folketinget frygter, at asylansøgere vil tage arbejde fra danskere, og understreger at man skal gøre sig ”benhårde anstrengelser” for, at de kun er midlertidigt i Danmark.

We will be happy to hear your thoughts

Skriv et svar

UA-84884983-1
Eu migrantflygtninge